Wettelijke kennisgeving

Algemene informatie

Eigenaar: SIEMPRE VIAJANDO S.L., hierna te noemen de Verkoper. Adres: Plaza Arriola, 3 - 2 B, Málaga 29005 Contact: reservas@siempreviajando.com en telefoon (+34) 952 121 011 CIF/NIF: B92703040

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste, ongepaste of onwettige gebruik van de informatie op de internetpagina's van de Verkoper. Binnen de door de wet gestelde grenzen aanvaardt de Verkoper geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, integriteit, actualisering en nauwkeurigheid van de gegevens of informatie op zijn internetpagina's.

De internetpagina's van de Verkoper kunnen links bevatten naar andere pagina's van derden die de Verkoper niet kan controleren. Daarom kan de Verkoper geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud die op sites van derden kan verschijnen. Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 524/2013 : De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, dat beschikbaar is op de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

De teksten, afbeeldingen, geluiden, animaties, software en de rest van de inhoud van deze website zijn het exclusieve eigendom van El Vendedor of haar licentiegevers. Voor iedere handeling van doorgifte, distributie, overdracht, reproductie, opslag of gehele of gedeeltelijke openbare mededeling is de uitdrukkelijke toestemming van El Vendedor vereist.