Cookiebeleid

In de LSSI-CE-verordening(Wetop de informatiemaatschappij en de elektronische handel) is een sectie gewijd aan cookies die vereist dat websites die cookies van derden in uw browser downloaden, u informeren over het soort cookies, de duur en het doel van elk ervan.

Over Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die op verzoek van de website op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd en worden gebruikt zodat de webdienst waartoe u toegang hebt, bepaalde functies kan uitvoeren.

Deze webdienst gebruikt eigen cookies en cookies van derden om de sessie van de gebruiker die toegang heeft tot de dienst te behouden (technische cookies), om de door de gebruiker gekozen opties te personaliseren (personalisatiecookies), om een statistische analyse uit te voeren van het gebruik van deze webdienst (analysecookies) en van sociale netwerken (sociale netwerkcookies).

Doel van cookies

Wij gaan nu verder met het uitleggen van de Cookies die in deze webdienst worden gebruikt, hoe ze worden gebruikt, hun doel en de mogelijke gevolgen van het uitschakelen ervan:

Technische cookies: Dit is een eigen cookie dat wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker die deze webdienst bezoekt, in stand te houden. Als u de browser hebt uitgeschakeld om cookies te installeren, aangezien deze webdienst geen authenticatie vereist voor het browsen, zal de bovengenoemde dienst correct werken. Zodra de gebruiker zijn sessie beëindigt, is het sessiecookie niet langer nuttig en wordt het verwijderd.

Personaliseringscookies: deze worden gebruikt zodat de browser uw voorkeuren kan onthouden (bijvoorbeeld dat u al op een bepaalde waarschuwing hebt geklikt, de gekozen browsertaal, voorkeursopties, enz...) dit Cookie wordt op uw computer opgeslagen en identificeert u niet als gebruiker van de webdienst; als u dus vanaf een andere eindcomputer toegang krijgt, zal deze, aangezien dit Cookie niet is geïnstalleerd, uw voorkeuren niet kennen. Als u de installatie van cookies hebt uitgeschakeld, worden uw voorkeuren in de webdienst niet in uw eindapparatuur opgeslagen, en moet u ze dus telkens wanneer u de dienst opent opnieuw kiezen.

Analysecookies: Dit is een cookie van derden en wordt gebruikt om het surfen van gebruikers op deze webdienst te meten en te analyseren en zo het aanbod van producten of diensten te kunnen bestuderen en verbeteren. Het analytische cookie verkrijgt geen persoonlijke informatie over de gebruiker; de verkregen informatie heeft betrekking op het aantal gebruikers dat toegang heeft tot de website, het aantal bezochte pagina's, de frequentie en herhaling van de bezoeken, de duur ervan, de gebruikte browser, de operator die de dienst levert, de surftaal, de gebruikte terminal en/of de stad waaraan het IP-adres van de eindapparatuur is toegewezen. Als dit type cookie is uitgeschakeld, zal de site geen statistische analyses uitvoeren, maar wel blijven functioneren.

Sociale netwerkcookies: Dit zijn cookies van derden en worden gebruikt zodat de gebruiker kan communiceren met de verschillende sociale netwerken waarnaar op deze website wordt verwezen (Facebook, Twitter, Youtube, Google map, enz...). De voorwaarden voor het gebruik van deze cookies en de verzamelde informatie worden geregeld door het privacy- en cookiebeleid van elk sociaal netwerk. Als u de installatie van cookies hebt uitgeschakeld, zult u niet kunnen communiceren met de verschillende sociale netwerken, maar de openbare informatie van de webdienst zal u nog steeds worden getoond.

Cookies die op deze website worden gebruikt

De cookies die in deze webdienst worden gebruikt, staan hieronder vermeld:

Cookie TypeRangschikkingLeverancierGebruik en doel
TechniekEigen-de sessie van de gebruiker die deze website doorbladert in stand te houden
PersonaliseringEigen-Vergeet niet dat u het Cookiesbeleid hebt aanvaard
Sociale mediaVan derden

facebook.comtwitter.com

Youtube.com

Het wordt opgeslagen op de pagina's waar de Google-kaart met de locatie wordt weergegeven en waar links naar sociale media zijn opgenomen.
AnalyseVan derdenGoogle.comStatistische analyse van het gebruik van de website

Wij informeren u dat geen van de gebruikte cookies informatie opslaat aan de hand waarvan de gebruiker kan worden geïdentificeerd, zoals namen, achternamen, e-mail- of postadres, enz. en dat zij evenmin worden gebruikt om gebruikersinformatie te verkrijgen of te raadplegen.

Bovendien kunnen gebruikers die niet willen dat er cookies op hun computer worden geïnstalleerd of die op de hoogte willen worden gebracht wanneer er een cookie op hun computer zal worden geïnstalleerd, hun browser zo configureren dat hij op deze manier werkt. Gebruikers kunnen ook te allen tijde alle op hun computer gegenereerde cookies uit hun browser verwijderen.

Cookies per browser

Hieronder vindt u links naar de belangrijkste browsers, zodat u meer te weten kunt komen over welke cookies op uw computer zijn geïnstalleerd, de installatie ervan kunt toestaan of blokkeren, of hoe u ze kunt verwijderen. Afhankelijk van welke browser u gebruikt, kiest u een van de volgende links: